جواب ابلهان خاموشی است – ضرب المثل ۱۰

🍯ضرب العسل ۱۰🍯

🌺بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید درِ گنجِ حکیم🌺

جواب ابلهان خاموشی است🔇

🕯📜ابوعلی سینا در سفر بود.

در هنگام عبور از شهری،جلوی قهوه خانه ای اسبش را بر درختی بست و مقداری کاه و یونجه جلوی اسبش ریخت، خودش هم بر روی تخت جلوی قهوه خانه نشست تا غذایی بخورد…

خر سواری هم به آنجا رسید…

از خَرش فرود آمد و خر خود را کنار اسب “ابوعلی سینا” بست،

تا در خوردن کاه شریک او شود و خود نیز آمد و کنار ابوعلی نشست…

شیخ گفت: خر را پهلوی اسب من نبند، چرا که خر تو از کاه و یونجه او می خورد و اسب هم به خرت لگد می زند و پایش را می شکند‼

خر سوار آن سخن نشنیده گرفت!!!

ناگاه اسب لگدی زد و پای خر را لنگ کرد‼

…خر سوار گفت: اسب تو خر مرا لنگ کرد و باید خسارت دهی…

شیخ ساکت شد و خود را به لال بودن زد و جواب نداد…

صاحب خر، “ابوعلی سینا” را نزد قاضی برد و شکایت کرد.

قاضی پرسید که چه شده؟

اما “ابوعلی سینا” که خود را به لال بودن زده بود، هیچ چیز نگفت!!!

قاضی به صاحب خر گفت: این مرد لال است

روستایی گفت: این لال نیست بلکه خود را به لال بودن زده تا اینکه تاوان خر مرا ندهد، قبل از این اتفاق با من حرف میزد…

…قاضی پرسید:

با تو سخن گفت؟

چه گفت؟

صاحب خر گفت: او به من گفت خر را پهلوی اسب من نبند که لگد می زند و پای خرت را می شکند❗️

قاضی خندید و بر دانش “ابو علی” آفرین گفت…👏👏

قاضی به ایشان گفت حکمت حرف نزدنت پس چنین بود؟!!!

“ابن سینا” جوابی داد که از آن به بعد درزبان پارسی به مثل تبدیل شد:

   …  جوابِ اَبلهان، خاموشی ست  …

📙امثال و حکم(✍علی اکبر دهخدا)- https://adabkhane.com/

ایجاد کننده پست 168

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا