عروض و قافیه۱۲

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۲

🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم

هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸

🔶اوزان اشعار فارسی۳

🔹اوزان رایج و مشهور:

نزدیک ۹۰ درصد بلکه بیشتر اشعار زبان فارسی در ۳۱ وزن سروده شده اند.

🔹فهرست اوزان رایج:

💠۱- مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

(هزج مثمن سالم)

💠۲- مفاعیلن مفاعیلن فعولن

(هزج مسدس محذف)‌

❗️این وزن، وزن ترانه است.

💠۳- مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن

(هزج مُثَمَّن مكفوف محذوف)

💠۴- مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن

(هزج مُثَمَّن اَخرَب)

💠۵- مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن

(هزج مُثَمّن اخرب مكفوف محذوف)

💠۶- مفعول مفاعيل مفاعيل فعل

(هزج مُثَمَّن اخرب مكفوف مجبوب)

❗️این وزن، وزن رباعی است.

💠۷- مفعول مفاعلن مفاعيلن

(هزج مُسَدّس اخرب مقبوض صحيح عروض وضرب)

💠۸- مفعول مفاعلن فعولن

(هزج مُسَدّس اخرب مقبوض محذوف)

💠۹- مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن

(مُضارع مُثُمَّن اخرب)

❗️یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

💠۱۰- مفعول فاعلاتُ مفاعيل فاعلن

(مُضارع مُثُمَّن اخرّب مكفوف محذوف)

❗️یا مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل

💠۱۱- فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

(رمل مُثمن سالم)

💠۱۲- فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

(رَمَل مُثمَّن محذوف)

💠۱۳- فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

(رمل مسدس محذوف)

❗️مثنوی مولوی بر این وزن است.

💠۱۴- فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

(رمل مُثمّن مخبون)

💠۱۵- فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

(رَمَل مُثَمَّن مخبون محذوف)

💠۱۶- فعلاتن فعلاتن فعلن

(رَمَل مُسَدّس مخبون محذوف)

👈ان‌شاءالله باقی اوزان را در شماره بعد، ذکر خواهیم کرد!

آشنایی با عروض و قافیه– عروض و قافیه پرفسور شمیسا – آموزش عروض و قافیه دکتر روح الله هادی – فرهنگ توصیفی اصطلاحات عروض استاد حسین مدرسی – تحقیق : ایلیا – علیاری ( دکتر حسین محمدی مبارز – دکتر علیرضا علیاری- https://adabkhane.com/

ایجاد کننده پست 168

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا