عروض و قافیه۱۳

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۳

🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم

هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸

🔶اوزان اشعار فارسی۴

🔹فهرست اوزان رایج (بخش دوم):

💠۱۷- فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

(رمل مثمّن مشکول)

💠۱۸- فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

(خفيف مثمن مخبون)

💠۱۹- فعلاتن مفاعلن فعلن

(خفيف مُسَدّس مخبون محذوف)

💠۲۰- مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

(رجز مُثمَّن سالم)

💠۲۱- مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

(بسيط مخبون)

💠۲۲- مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

(رجز مُثمّن مطْوِىّ)

💠۲۳- مفتعلن مفتعلن فاعلن

(سریع مَطوی مکشوف)

💠۲۴- مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

(رجز مُثمّن مطوى مخبون)

💠۲۵- مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

(مُنسَرِح مُثَمَّن مطوى مكشوف)

💠۲۶- مفتعلن فاعلات مفتعلن فع

(مُنسَرِح مُثمّن مطوى مَنحور)

💠۲۷- فعولن فعولن فعولن فعولن

(مُتقارب مُثمَّن سالم)

💠۲۸- فعولن فعولن فعولن فعل

(متقارب مُثمَّن مُحذف)

❗️این وزن، وزن شاهنامه است.

💠۲۹- فعْ‌لن فعولن فعْ‌لن فعولن

(متقارب مُثَمّن اثلم)

❗️یا «مستفعلاتن مستفعلاتن»

❗️یا «مستفعلن فع مستفعلن فع»

💠۳۰- مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن

(مُجتَثّ مثمن مخبون)

💠۳۱- مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

(مُجتَثّ مثمن مخبون محذوف)

‼️این وزن پر کاربرد ترین وزن در شعر فارسی است.

🛑نکات مهم:

اوزان «۱، ۲ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۳۱» از بقیه کاربرد بیشتری دارند!

اوزان «۳ ، ۱۱ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۳» از بقیه کاربرد کمتری دارند!

جز شماره «۲۹» سایر اوزان با ارکان سه یا چهار هجایی آغاز می‌شوند!

آشنایی با عروض و قافیه– عروض و قافیه پرفسور شمیسا – آموزش عروض و قافیه دکتر روح الله هادی – فرهنگ توصیفی اصطلاحات عروض استاد حسین مدرسی – تحقیق : ایلیا – علیاری ( دکتر حسین محمدی مبارز – دکتر علیرضا علیاری- https://adabkhane.com/

ایجاد کننده پست 168

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا