هفدهمین جشنواره شعر اصفهان 1403

«بخشش»پیشکش به امام جواد(درود خدا بر او باد) در دلم حالتی از خواهشِ گلدان دارمباز هم چشم به گل کردن انسان دارم مثل هر داغِ ترک خورده به آغوشِ کویردر دلم زخمِ نمک خورده فراوان دارم بذرِ احساس تو افتاده به قلبم، اماخاکِ خشکیده ام و حسرت باران دارم تشنه ام تشنۀ یک جرعه سخاوت […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا