حضوردکتر ایلیا(حسین محمدی مبارز) درشبکه های سراسری

شبکه های سراسری شبکه های جهانی/ماهواره ای ولایت ، شبکه نعیم عراق و …- شبکه قرآن (سیمای تهران)رادیو معارف و… 1. یازده شب برنامه دکتر ایلیا(حسین محمدی مبارز) به عنوان کارشناس ادبیات رضوی و علوی در شبکه جهانی ولایت(1397) 2. دوازده برنامه کارشناسی ادبیات عاشورایی در شبکه سراسری رادیو معارف. 3. دوازده شب برنامه تفسیر […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا