آب خنک – ضرب المثل 3

🍯ضرب العسل ۳🍯 🔑بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🔑 💧آب خنک💦 ⛄️درزمان قديم که يخچال نبود، خنك‌ترين آب قنات در تهران، قناتى بود كه بعدها زندان قصر در آن ساخته و بنا شد.⛓⚖ بعد از آن، هركس به زندان می‌افتاد، می‌گفتند رفته آب خنك بخوره.⚖و اين اصطلاح بعدها شامل همه زندانی‌هایی شد […]

شیرِآب – ضرب المثل 2

بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🦁شیرِآب🚰 چرا به لوله ای که آب از آن بیرون می آید، می گوییم “شیر”؟ در سال های نه چندان، دور در ایران؛تنها دوشهر بیرجند و تبریز آب لوله کشی داشتند که آن صنعت را از روسیه به امانت برده بودند. و در کلان شهری مثل تهران […]

جور کسی را کشیدن – ضرب المثل 1

🔑بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🔑 🍯ضرب العسل ۱ 🍯 ♦جور کسی را کشیدن: این ضرب المثل به آیین شرابخواری در حضور پادشاه در دوران ساسانیان، برمی گردد. در آن زمان پیمانه‌های ظریف و زیبایی از شاخ گاو یا بزکوهی درست می‌کردند که چون پایه نداشته است کسی نمی‌توانسته آن را روی […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا