عروض و قافیه ۱۰

📖آشنایی با عروض و قافیه ۱۰ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶اوزان اشعار فارسی۱ 💠از اجتماع ارکان مختلف، اوزان گوناگونی پدید می آید. در هیچ وزنی کمتر از دو و بیشتر از چهار رکن وجود ندارد. به عبارت دیگر کوتاه ترین مصراع شعر سنتی فارسی دارای دو رکن و طویل ترین آن […]

عروض و قافیه۹

📖آشنایی با عروض و قافیه۹ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۷ 🔷ارکان۲: 💠برای سهولت، تصویرِ جدول ارکان را در زیر آورده ایم؛ چنانچه ملاحظه می‌کنید در هیچ رکنی بیش از دو هجای کوتاه متوالی و سه هجای بلند متوالی قرار نگرفته است. از این ارکان فَعْ و فَعَلْ فقط […]

عروض و قافیه۸

آشنایی با عروض و قافیه۸ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۶ 🔷ارکان۱: همانطور که در صرف عربی، قالب‌هایی برای کلمات اختراع کرده اند و مثلاً میگویند شاعر بر وزن فاعل، در عروض نیز برای کلمات (یا مجموعهٔ چند هجای کوتاه و بلند) قالب‌هایی وضع کرده اند و مثلا می […]

عروض و قافیه۷

📖آشنایی با عروض و قافیه۷ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۵ 🔹بخش کردن یا تقسیم هجا: در تقطیع شعر به هجاها، کل کلمات مصراع در رابطه با یکدیگر در نظر گرفته می شود نه تک تک کلمات به صورت مجرد. مثلاً در تقطیع این مصراع حافظ: «خوش آمد گل […]

عروض و قافیه۶

📖آشنایی با عروض و قافیه۶ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۴ 🔹تقطیع: تقطیع در لغت قطعه قطعه کردن است و آن مصدر باب تفعیل است از ریشهٔ قَطَعَ (=برید) و در اصطلاح عروضی قطعه قطعه کردن شعر است به هجاهای کوتاه و بلند. 💠برای مثال بیت زیر را به […]

عروض و قافیه ۵

📖آشنایی با عروض و قافیه ۵ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۳ 🔹املای عروضى يا آوانويسی: املای عروضی، نوشتن کلمات به خطی است که بتوان با آن مقطع اصوات یا هجا را به آسانی تشخیص داد. املای عروضی نگارش دقیق اصوات اعم از صامت و مصوت است. برای این […]

عروض و قافیه۴

 📖آشنایی با عروض و قافیه۴ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۲ 🔹هجا یا سیلاب یا بخش: هجای فارسی مجموعه‌ای از یک مصوت و یک یا دو یا سه صامت است. بنابراین تعداد هجاهای هر کلمه، مساوی تعداد مصوت‌های آن است. یعنی در یک عبارت همان تعداد هجا هست که […]

عروض و قافیه۳

📖آشنایی با عروض و قافیه۳ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی ۱: 💠چنان‌که گفتیم وزن شعر فارسی مبتنی بر توالی‌های خاصی از هجاهای کوتاه و بلند در یک مصراع و تکرار عین آن توالی در مصراع‌های دیگر است. بنابراین وزن شعر فارسی مجموعه‌یی از هجاهای کوتاه و بلند است […]

عروض و قافیه 2

📖آشنایی با عروض و قافیه ۲ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶کلیات۲ 🔹انواع وزن در زبان‌های گوناگون:۱- وزن هجایی/ عددی (Numerical)وزن اشعار فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی از این‌گونه است. در آن فقط تساوی تعداد هجاهای هر مصراع معتبر است. مانند اشعار فرانسوی و ژاپنی. شعر زیر از شاعر نوآور ایرانی ابوالقاسم لاهوتی تلاشی است برای ایجاد شعر […]

عروض و قافیه 1

⚖آشنایی با عروض و قافیه ۱ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶کلیات۱ 🔹معنای لغوی عروض:عروض بر وزن «فَعول» واژه‌ای است که در معنی اسم مفعول به کار می‌رود؛ یعنی معروضٌ علیه شعر است(شعر را بر آن عرضه کنند تا موزون و ناموزون آن از هم شناخته شود) 🔹تعریف عروض:عروض یکی از اقسام علوم […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا