درسنامه ی قافیه 2

🌹بسم الله الرحمن الرحیم🌹🌹هست کلید در گنج حکیم🌹 *به نام خداوند شور و شعور/که بخشد به شعر سخن سنج ،شور *🔶️درسنامه قافیه و شناخت حروف آن ✍️ بخش ( ۲)۲/۱تعداد حروف قافیه( ۹ ) تاست که ترتیب قرارگرفتن آنها در کلمه قافیه، این گونه است :تاسیس ، دخیل ، رِدف ، قید ،( رَوِی)، وصل […]

درسنامه ی قافیه 1

بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید در گنج حکیم به نام خداوندِ شور و شعورکه بخشد به شعرِ سخن سنج ، نور درسنامه قافیه وشناخت حروف آنبخش یکم ( ۱ ) (قافیه) برگرفته شده از مصدرِ ( قَفْوْ بر وزن عفو) که واژه ای است عربی بهمعنیِ : از پی رفتن و به دنبال چیزی یا […]

عروض و قافیه ٢٠

📗عروض و قافیه ٢٠ بسم الله الرحمن الرحیم  هست کلید درگنج حکیم اوزان،بحوردرعروض فارسی؛سهل ممتنع است. آشنایی با این دانش مطالعه در ایقاع (دو نوع: لحنی و شعری)، دستگاهها و مقامات موسیقی، بحور الحان و ویژگی‌های صوت را می طلبد. زحافات زحافات( تغییراتی که در ارکان اصلی عروض رخ می دهد و سبب پیدایی ارکان […]

عروض و قافیه۱۹

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۹ بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم 🔶نکاتی در باب تقطیع۶ 🔷ب- اختیارات شاعری (بخش سوم): 💠۳- شاعر مختار است به جای دو هجای کوتاه، یک هجای بلند بیاورد¹. این اختیار که در اصطلاح به آن «تسکین» می‌گویند، جز در آغاز مصراع(در هجای اول مصراع)، در همه جا قابل […]

عروض و قافیه۱۸

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۸ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶نکاتی در باب تقطیع۵ 🔷ب- اختیارات شاعری (بخش دوم): 💠۸- شاعر مختار است به جای فعلاتن در رکن اول هر مصراع، فاعلاتن بیاورد؛ برای مثال: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد به وداعی دل غمدیدهٔ ما شاد نکرد […]

عروض و قافیه۱۷

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۷ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶نکاتی در باب تقطیع۴ 🔷ب- اختیارات شاعری (بخش اول): 💠این است که شاعر از دو صورت ممکن هر کدام را که به کار برد، شعر صحیح باشد و در وزن خللی وارد نگردد، به عبارت دیگر استعمال هر یک از آن دو […]

عروض و قافیه۱۶

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۶ بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم 🔶نکاتی در باب تقطیع۳ 🔷الف- قواعد تقطيع (بخش سوم):https://adabkhane.com/ 💠۵- صدای ترکیبی ow در آخر کلمات، اگر پیش از مصوت دیگر قرار گیرد، به o و v تجزیه می شود و صامت v جزء هجای دوم قرار میگیرد؛ این صدا در کلماتی […]

عروض و قافیه۱۵

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۵ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶نکاتی در باب تقطیع۲ 🔷الف- قواعد تقطيع (بخش دوم): 💠۳- از آنجا که کوچک ترین جزء تشکیل دهندهٔ وزن هجای کوتاه است که دو حرف عروضی دارد، پس در تقطیع شعر، هیچ مجموعهٔ کمتر از دو حرفی نباید داشته باشیم، از این […]

عروض و قافیه۱۴

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۴ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶نکاتی در باب تقطیع۱ 💠چنانکه دانستیم تقطیع این است که شعر را به هجاهای کوتاه و بلند تقسیم کنیم و سپس با رکن بندی وزن آن را پیدا کنیم. ❗️اما اولاً تقطیع درست محتاج به رعایت دقایقی است که به آنها قواعد […]

عروض و قافیه۱۳

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۳ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶اوزان اشعار فارسی۴ 🔹فهرست اوزان رایج (بخش دوم): 💠۱۷- فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمّن مشکول) 💠۱۸- فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن (خفيف مثمن مخبون) 💠۱۹- فعلاتن مفاعلن فعلن (خفيف مُسَدّس مخبون محذوف) 💠۲۰- مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مُثمَّن سالم) 💠۲۱- مستفعلن […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا