عروض و قافیه۱۲

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۲ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶اوزان اشعار فارسی۳ 🔹اوزان رایج و مشهور: نزدیک ۹۰ درصد بلکه بیشتر اشعار زبان فارسی در ۳۱ وزن سروده شده اند. 🔹فهرست اوزان رایج: 💠۱- مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) 💠۲- مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذف)‌ ❗️این وزن، وزن […]

عروض و قافیه۱۱

📖آشنایی با عروض و قافیه۱۱ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶اوزان اشعار فارسی۲ 🔹 اوزان به کار رفته در اشعار حافظ بالغ بر ۲۳ وزن می باشد. ما در این جا به ۱۰ وزن اشاره می کنیم؛ علاقه مندان می توانند برای آشنایی با تمام اوزان به کتاب عروض و قافیه مراجعه […]

عروض و قافیه ۱۰

📖آشنایی با عروض و قافیه ۱۰ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶اوزان اشعار فارسی۱ 💠از اجتماع ارکان مختلف، اوزان گوناگونی پدید می آید. در هیچ وزنی کمتر از دو و بیشتر از چهار رکن وجود ندارد. به عبارت دیگر کوتاه ترین مصراع شعر سنتی فارسی دارای دو رکن و طویل ترین آن […]

عروض و قافیه۹

📖آشنایی با عروض و قافیه۹ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۷ 🔷ارکان۲: 💠برای سهولت، تصویرِ جدول ارکان را در زیر آورده ایم؛ چنانچه ملاحظه می‌کنید در هیچ رکنی بیش از دو هجای کوتاه متوالی و سه هجای بلند متوالی قرار نگرفته است. از این ارکان فَعْ و فَعَلْ فقط […]

عروض و قافیه۸

آشنایی با عروض و قافیه۸ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۶ 🔷ارکان۱: همانطور که در صرف عربی، قالب‌هایی برای کلمات اختراع کرده اند و مثلاً میگویند شاعر بر وزن فاعل، در عروض نیز برای کلمات (یا مجموعهٔ چند هجای کوتاه و بلند) قالب‌هایی وضع کرده اند و مثلا می […]

عروض و قافیه۷

📖آشنایی با عروض و قافیه۷ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۵ 🔹بخش کردن یا تقسیم هجا: در تقطیع شعر به هجاها، کل کلمات مصراع در رابطه با یکدیگر در نظر گرفته می شود نه تک تک کلمات به صورت مجرد. مثلاً در تقطیع این مصراع حافظ: «خوش آمد گل […]

عروض و قافیه۶

📖آشنایی با عروض و قافیه۶ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۴ 🔹تقطیع: تقطیع در لغت قطعه قطعه کردن است و آن مصدر باب تفعیل است از ریشهٔ قَطَعَ (=برید) و در اصطلاح عروضی قطعه قطعه کردن شعر است به هجاهای کوتاه و بلند. 💠برای مثال بیت زیر را به […]

عروض و قافیه ۵

📖آشنایی با عروض و قافیه ۵ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۳ 🔹املای عروضى يا آوانويسی: املای عروضی، نوشتن کلمات به خطی است که بتوان با آن مقطع اصوات یا هجا را به آسانی تشخیص داد. املای عروضی نگارش دقیق اصوات اعم از صامت و مصوت است. برای این […]

عروض و قافیه۴

 📖آشنایی با عروض و قافیه۴ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی۲ 🔹هجا یا سیلاب یا بخش: هجای فارسی مجموعه‌ای از یک مصوت و یک یا دو یا سه صامت است. بنابراین تعداد هجاهای هر کلمه، مساوی تعداد مصوت‌های آن است. یعنی در یک عبارت همان تعداد هجا هست که […]

عروض و قافیه۳

📖آشنایی با عروض و قافیه۳ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶مبانی وزن شعر فارسی ۱: 💠چنان‌که گفتیم وزن شعر فارسی مبتنی بر توالی‌های خاصی از هجاهای کوتاه و بلند در یک مصراع و تکرار عین آن توالی در مصراع‌های دیگر است. بنابراین وزن شعر فارسی مجموعه‌یی از هجاهای کوتاه و بلند است […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا