ذوالقرنین از نگاه تاریخی (کوروش) اساطیری(کیخسرو) و تأویلی(موعود)

ذوالقرنین در تاریخ، اساطیرو تأویل/ دکترایلیا (حسین محمدی مبارز) مقاله علمی – پژوهشی با راهنمایی استاد مصطفی گرجی، چاپ شدۀ در ادب پژوهی گیلان (نقد و نظریۀ ادبی) با رتبه نخست تأثیرگذاری در پایگاه استنادات علوم جهان اسلام بین 660 نشریۀ علمی – پژوهشی … https://adabkhane.com/

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا