نگارش بی نقطه

نگارش بی نقطه(متن بی نقطه)                                                                   هُو الله              طومار‌ی در ‌سوگ اما‌م سو‌م  ( درود کردگار سوی او ) آه! هرگاه محرم می رسد(1)، هوای ملال را در کوی دلها ، دَمادم می دمد و هم آسای هر سال ؛ رهاورد آلام را همراه می آورد. آری در محرّم،  آگاهی، هم کاسه ­ی معمّا […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا