شیرِآب – ضرب المثل 2

بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🦁شیرِآب🚰 چرا به لوله ای که آب از آن بیرون می آید، می گوییم “شیر”؟ در سال های نه چندان، دور در ایران؛تنها دوشهر بیرجند و تبریز آب لوله کشی داشتند که آن صنعت را از روسیه به امانت برده بودند. و در کلان شهری مثل تهران […]

جور کسی را کشیدن – ضرب المثل 1

🔑بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🔑 🍯ضرب العسل ۱ 🍯 ♦جور کسی را کشیدن: این ضرب المثل به آیین شرابخواری در حضور پادشاه در دوران ساسانیان، برمی گردد. در آن زمان پیمانه‌های ظریف و زیبایی از شاخ گاو یا بزکوهی درست می‌کردند که چون پایه نداشته است کسی نمی‌توانسته آن را روی […]

عروض و قافیه 2

📖آشنایی با عروض و قافیه ۲ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶کلیات۲ 🔹انواع وزن در زبان‌های گوناگون:۱- وزن هجایی/ عددی (Numerical)وزن اشعار فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی از این‌گونه است. در آن فقط تساوی تعداد هجاهای هر مصراع معتبر است. مانند اشعار فرانسوی و ژاپنی. شعر زیر از شاعر نوآور ایرانی ابوالقاسم لاهوتی تلاشی است برای ایجاد شعر […]

عروض و قافیه 1

⚖آشنایی با عروض و قافیه ۱ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶کلیات۱ 🔹معنای لغوی عروض:عروض بر وزن «فَعول» واژه‌ای است که در معنی اسم مفعول به کار می‌رود؛ یعنی معروضٌ علیه شعر است(شعر را بر آن عرضه کنند تا موزون و ناموزون آن از هم شناخته شود) 🔹تعریف عروض:عروض یکی از اقسام علوم […]

واکاوی واژگان 4 – مامان

مامان مامان : ما + مان( بن مضارع ماندن است). چنانچه مان در کلمات مانا و ماندگاری و ساختن … کاربرد دارد.مامان: ما+ مان= ما و میهمان را برای ماندن در زندگی نگهداری می کند.میهمان: میه و مه = بزرگ + مانمان در خانمان ،جایگاه اصلی سکونت است نه خانه، چراکه خانه محل گذر و […]

واکاوی واژگان 3 – پدر

پدر در زبان سنسکریت: پیتر حرف «پـِ » در «پدر» از پاییدن است. پدر یعنی پاینده کسی که می پاید. معانی دیگر:  پشتیبان، پاینده، مراقبت  کننده، ارث و میراث( در زبان سغدی) پدر در اصل پایدر یا پادر بوده است. جالب است که تلفظ «فاذر» در انگلیسی بیشتر به «پادَر» شبیه است تا تلفظ «پدر» […]

«شب قدر» – شعر ایلیا

بوی سکوت و سادگی شب، شنیدنی استاحساسِ روشن از شب خاموش، ساده نیست باقایقی به شیوۀ آبی ترین خیالپارو بزن بسوی شب ولحظه ای نایست در جایی از جزیرۀ نام آشنای شبگنجی خدا نهفته،ولی نقشه دست کیست؟ نخلِ جوان عقل من اینجا که قد نداد!ماندم میانِ پیچک بی تابِ چیست،چیست؟ باید که تا سپیده نخوابید […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا