جنگِ زرگری – ضرب المثل 5

🍯ضرب العسل ۵🍯 بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 👊جنگِ زرگری👊 💎در روزگاران قدیم، هر گاه مشتریِ توانگری وارد بعضی از دکان‌های زرگری می‌شد و از کم و کیف و عیار و بهای جواهر پرسشی می‌کرد، زرگر، بی درنگ بهای جواهر مورد پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعلام می‌کرد و به […]

واکاوی واژگان 7 – مرد

مرد(میرنده – مَرِتَ) مرد(میرنده – مَرِتَ) ریشه در معنای مُردن دارد. زیرا مثل زن ، زایندگی ندارد. مرگ نیز با مرد هم ریشه است. از این رو مرد یعنی مردن در راه اهداف خانواده و زندگی در جهان نتوان اگر مردانه زیست همچو مردان ،جان سپردن زندگیست (علامه اقبال لاهوری) واکاوی واژه مرد – دکتر […]

شعرِ شهودی

بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم ریشه واژه”شهود” شهود:مصدر لازم.۱.دیدن،مشاهده کردن۲. گواه شدن،بینش.شهود intuition: شناختی ناگهانی که فهمِ فلسفی ما دیگر قادر به تبیین منشاء شناخت نیست. گونه های شهود شهود دو گونه است :۱.شناخت بدیهیِ اصولِ متعارف که محتاج استدلال نیست ۲.باورهای عرفانی و دینی،درباره الهام که از حدود قوای عقلی فراتر […]

استاد سعا – شعر شعودی

وصاف مؤکد«وحدت»ازکثرت پدید آورده اوصاف مجرّد را«کثرت» ازوحدت فزوده، ویژگی های مجدّد رانور را در خود تبلور داده با آیینۀ «توحید»جلوه درادراک هستی کرده رؤیت های سرمد را«آیه درآیه» به هر«سوره»،نشانی ازعلی(ع) دادن!ترجمان شد برهمان «اکمال دین»،تعبیر ایزد رادر شجاعت، درعبادت، درسخاوت،در شهادت همعاشق خود کرده با تأویل«حکمت»ها،محمّد(ص)رادرمیان خیل«محسوسات»عالم،«عقل» کامل اوستدرضمیرش مستتر دارد«علی»(ع)، قاموس مفرد […]

استاد سید علی اصغر موسوی(سعا) – شاعر شهودی

باغ بلور شعرگلبرگ یاس، شانۀ از شب رمیده اتسیب گلاب، گونۀ شبنم ندیده اتققنوس آه، گیسوی همزاد با غممپژواک صبح، خنده بر لب دمیده اتبادامِ سُرمه سودِ عسل فامِ مستِ عشقچشمان سبز تازه به میدان رسیده ات!مصرع به مصرع ازغزلی خوش نشین،وزینمدّ بلند ابرویِ ماه آرمیده ات چون نازکای گردنِ گردون شکار تو گشتم اسیر […]

پرفسور اصغر دادبه – حافظِ کیان زبان فارسی و استاد ادبیات فلسفی

گزینشی از دیدگاه دانشمندان درباره پرفسور اصغر دادبه: استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن : دکتر دادبه، انسان اخلاقی و خردمند و ایران مدار استاد دکتر فتح الله مجتبایی : دکتر دادبه ، درست مثل یک قضیۀ منطقی و دارای اسلوب روش و اندیشۀ نظام مند استاد دکتر مهدی محقق : دکتر دادبه ، استاد جامع […]

واکاوی واژگان5 – بابا

بابا (ریشه کُردی) بابا= معرب(عرب شده) پاپا است. کسی که بر روی دو پا می ایستد و استوار است و در راه خانواده کار می کند. به پیران کامل که بمنزله ٔ پدر باشند  «بابا» گویند چنان که باباافضل کاشی و باباطاهر. صورت های دیگر بابا= پاپ، آتا، دادا، daddy، tata و… واکاوی واژه بابا […]

مثنوی هفتاد من – ضرب المثل 4

🍯ضرب العسل ۴🍯 بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 📚مثنوی هفتاد «من»📚 بی‌شک بسیاری از شما ضرب‌المثل «مثنوی هفتاد من» را بارها به گوش شنیده‌اید. در نخستین برخورد این ‌طور که از نامش برمی‌آید معنای عملی سخت و سنگینی را به ذهن متبادر می‌کند اما در واقع کنایه از طولانی بودن داستان یا […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا