می بایست وقتی که من نی می زدم به رقص آمده باشید – ضرب المثل25

 ضرب المثل25 بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم ضرب المثلی کهن: می بایست وقتی که من نی می زدم به رقص آمده باشید https://adabkhane.com/ ❇کوروش بزرگ، درخواست یونانیان را با ضرب المثل جالبی پاسخ داد. بعداز فتح سارد و هنگامی که کوروش در سارد بود یونانیان سفیری نزد او فرستادند و تقاضا […]

گرگ بالان دیده/باران دیده/دالان دیده؟ – ضرب المثل24

ضرب المثل24 بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم گرگ بالان دیده/باران دیده/دالان دیده؟ ❇ در پیش درآمد، دلایلی را که تا کنون به معانی بالان و باران پرداخته اند، می آورد. اما در پایان، دیدگاهی ( دالان/بالان) نو،پیش چشم نهاده می شود: ❇ گرگ باران دیده : وجه تسمیه را اینگونه ذکر […]

شاعرعرفان آراسته

آموختم تورا با بیت های شعر خودم سوختم تورا من را ببخش در تبم افروختم تورا چون واژه واژه واژه تورا درک کرده ام مثل زبان مادری آموختم تورا خیاط قابلی شده ام ماه دور دست برآسمان چشم خودم دوختم تورا یک شهر دیده بود که بازنده بوده ام  اما کسی ندید که نفروختم تورا […]

شاعرمحمد مشایخی ( سالار )

در روی زمین و آسمانها و کرات در بین  مناجات  و  تمام کلمات زیباتر از این  دعا  ندیدم ذکری بر خاتم  انبیا   محمد  صلوات               **** برترین   ذکر   و   بهترین  نغمات خوشترین حرف و اشرف کلمات ذکر   پیوسته ی  ملایک  و  حق بر محمد( ص) حبیب او صلوات              *** هم ذکرخداست بر محمد صلوات […]

باد آورده را باد می‌برد – ضرب المثل23

ضرب المثل23 باد آورده را باد می‌برد https://adabkhane.com/ بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم مال و ثروتی که بدون رنج و زحمت به دست آید خود به خود از دست می‌رود، زیرا سعی و تلاشی در تحصیل آن بکار نرفته تا قدر و قیمت آن بر صاحب مال و مکنت معلوم افتد. […]

تضمین – تلمیح – اقتباس – ارسالُ المَثَل

بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم تضمین https://adabkhane.com/  تضمین به این معنی است که بخش هایی از شعر شاعر دیگری را در ضمنِ شعر خود بیاورند. به سخنی دیگر اگر شاعر تمامی مصراع یا بیتی را از شاعری دیگر در سخن خود بیاورد، تضمین خوانده می‌شود. همچنین اگر شاعر یا نویسنده‌ای مثلی را […]

شاعر مجتبی خرسندی

“در معرض عدم” بدون لطف تو شادی به فکر غم شدن استوجود یکسره در معرض عدم شدن است به جلوه آمده در تو تمام “کن فیکون”جواب خواسته های تو لاجرم “شدن” است به بودن تو گره خورده است بودن مابه شوق توست که دم فکر بازدم شدن است به مجلسی که در آن صحبت از […]

آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد- ضرب المثل22

ضرب المثل22 بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدِ درِ گنجِ حکیم آشی برایت بپزم که  یک وجب روغن رویش باشد! https://adabkhane.com/ در کتاب «سه سال در دربار ایران» نوشته دکتر فووریه، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه نوشته شده: ناصرالدین شاه سالی یک بار (آن هم روز اربعین) آش نذری می‌پخت و خودش در مراسم پختن آش […]

گونه های «و»- انواع «واو»

گونه های «و»- انواع «واو» https://adabkhane.com 1.واو پیوند (ربط): واو ربط، پیوندی هم‌پایه‌ساز است که بین دو جمله می‌آید و آن ها را به هم ربط می دهد. مثال: من به کتاب فروشی رفتم و کتاب خریدم. مثالی دیگر:آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.(تاریخ جهان گشای جوینی در توصیف حمله […]

ﺧﺮ ﺑﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﮐﻦ- ضرب المثل21

ضرب المثل21 💞بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدِ درِ گنجِ حکیم 💞 🐴ﺧﺮ ﺑﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﮐﻦ 🐴 … ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯼ ﺩﻭﺭ،مردی باقلای زیادی خرمن کرده بود و در کنار آن خوابیده بود. فرد ديگري که کارش زورگويي و دزدي بود، بنا کرد به پر کردن ظرف خودش. دزدِ فرومایه و پست ، […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا