آب برای من ندارد،نان که برای تو دارد – ضرب المثل ۶

🍯ضرب العسل ۶🍯 💠بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درگنج حکیم💠 💧آب برای من ندارد،💦🥖نان که برای تو دارد 🍞 نظیر: تو خربزه بخور به جالیز چه کار داری؟ 👳”حاج میرزاآقاسی“ صدراعظم ”محمدشاه قاجار“ در حفر قنات ها و تهیهٔ توپ، بسیار تلاش می کرد. افزایش تعداد توپ را موجب تقویت ارتش و حفر قنات را […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا