آب خنک – ضرب المثل 3

🍯ضرب العسل ۳🍯 🔑بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🔑 💧آب خنک💦 ⛄️درزمان قديم که يخچال نبود، خنك‌ترين آب قنات در تهران، قناتى بود كه بعدها زندان قصر در آن ساخته و بنا شد.⛓⚖ بعد از آن، هركس به زندان می‌افتاد، می‌گفتند رفته آب خنك بخوره.⚖و اين اصطلاح بعدها شامل همه زندانی‌هایی شد […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا