آب زیرِ کاه – ضرب المثل۳۱

ضرب المثل۳۱ بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم   آب زیرِ کاه ✳آب زیرِ کاه از ابتکارات قبایل و جوامعی بود که به علت ضعف و ناتوانی جز از راه مکر و حیله، یارای مبارزه و مقابله با دشمن را نداشتند. به همین دلیل برای آنکه بتوانند حریف قوی پنجه را شکست […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا