زمان آینده / پسین- مستقبل

زمان آینده در زبان پارسی برای بیان رویدادی یا برنامه‌ای که مربوط به آینده است به‌کار می‌رود. روش ساخت : زمان آینده در پارسی با صرف حال (حال اِلتِزامی بدون بـ) از فعل «خواستن» به‌عنوان فعل کمکی و بن گذشته (ماضیِ) فعل اصلی ساخته می‌شود. کاربرد کاربر زمان آینده در پارسی معیار معمولاً در نوشتار […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا