شعر آفتاب

« شعر آفتاب» دل را دوباره کورۀ پُر التهاب کرداین شعله قلبِ سنگی ما را مذاب کرد در دل ردیف کرد، شراره شراره شعردر من دعای قافیه را مستجاب کرد لبهای گرم و خشک تو ای شعرِ آفتابدریای بی اساس ستم را سراب کرد اوهام حزبِ باد و هواه خواهِ خاک راتبیین آتشین تو نقشِ […]

نگارش بی نقطه

نگارش بی نقطه(متن بی نقطه)                                                                   هُو الله              طومار‌ی در ‌سوگ اما‌م سو‌م  ( درود کردگار سوی او ) آه! هرگاه محرم می رسد(1)، هوای ملال را در کوی دلها ، دَمادم می دمد و هم آسای هر سال ؛ رهاورد آلام را همراه می آورد. آری در محرّم،  آگاهی، هم کاسه ­ی معمّا […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا