جواب ابلهان خاموشی است – ضرب المثل ۱۰

🍯ضرب العسل ۱۰🍯 🌺بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌺 جواب ابلهان خاموشی است🔇 🕯📜ابوعلی سینا در سفر بود. در هنگام عبور از شهری،جلوی قهوه خانه ای اسبش را بر درختی بست و مقداری کاه و یونجه جلوی اسبش ریخت، خودش هم بر روی تخت جلوی قهوه خانه نشست تا غذایی بخورد… خر […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا