حرف مفت – ضرب المثل 18

ضرب المثل 18 بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدِ درِ گنجِ حکیم حرف مفت داستان: … زمانی كه ناصر الدين شاه دستگاه تلگراف را به ايران آورد و در تهران نخستين تلگرافخانه افتتاح شد؛ مردم به اين دستگاه تازه بی اعتماد بودند، برای همين، سلطان اجازه داد كه مردم چند روزی پيام های خود را […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا