خرِ ما،از کُرّگی دُم نداشت!-ضرب المثل20

ضرب المثل20  بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدِ درِ گنجِ حکیم 🐴خر ما، از کُرّ گی دُم نداشت⁉ 📜 مردی، خری ديد به گِل در نشسته و صاحب خر از بيرون كشيدن آن دَرمانده برای یاری رساندن، دست در دُم خر زده قُوَّت کرد (زور زد) دُم خر از جای كنده آمد. فغان از صاحب […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا