سیّدمجتبی اقوامی – شاعر

خطِّ ذوالفقاری در ستایش حیدر علیه السلام سیاهی گر نباشد که سحربیرون نمی آیدز اوراق مخالف این خبربیرون نمی آید سکوت کعبه از سِّر صدف معلوم میگرددکه دربطنش به جزحیدر،گُهربیرون نمی آید دهان تلخ عالم میشود شیرین زآیاتشکه از لبهاش جز شهد و شکربیرون نمی آید زبانت میشود مفتاح گر مدح علی گوییکزآن صندوقچۀ عرشی،ضرربیرون […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا