جناس تام

بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم جناس تام هرگاه دو واژه در ترتیب و تعداد واج ها یکسان باشد، جناس تام دارند. به عبارت دیگر اگر دو واژه هم از نظر نوشتن و هم از نظر خواندن(تلفظ)یک سان باشند و فقط اختلاف آنها در معنی باشد، آن دو کلمه جناس تام دارند. […]

زمان آینده / پسین- مستقبل

زمان آینده در زبان پارسی برای بیان رویدادی یا برنامه‌ای که مربوط به آینده است به‌کار می‌رود. روش ساخت : زمان آینده در پارسی با صرف حال (حال اِلتِزامی بدون بـ) از فعل «خواستن» به‌عنوان فعل کمکی و بن گذشته (ماضیِ) فعل اصلی ساخته می‌شود. کاربرد کاربر زمان آینده در پارسی معیار معمولاً در نوشتار […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا