جور کسی را کشیدن – ضرب المثل 1

🔑بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🔑 🍯ضرب العسل ۱ 🍯 ♦جور کسی را کشیدن: این ضرب المثل به آیین شرابخواری در حضور پادشاه در دوران ساسانیان، برمی گردد. در آن زمان پیمانه‌های ظریف و زیبایی از شاخ گاو یا بزکوهی درست می‌کردند که چون پایه نداشته است کسی نمی‌توانسته آن را روی […]

عروض و قافیه 2

📖آشنایی با عروض و قافیه ۲ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶کلیات۲ 🔹انواع وزن در زبان‌های گوناگون:۱- وزن هجایی/ عددی (Numerical)وزن اشعار فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی از این‌گونه است. در آن فقط تساوی تعداد هجاهای هر مصراع معتبر است. مانند اشعار فرانسوی و ژاپنی. شعر زیر از شاعر نوآور ایرانی ابوالقاسم لاهوتی تلاشی است برای ایجاد شعر […]

عروض و قافیه 1

⚖آشنایی با عروض و قافیه ۱ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶کلیات۱ 🔹معنای لغوی عروض:عروض بر وزن «فَعول» واژه‌ای است که در معنی اسم مفعول به کار می‌رود؛ یعنی معروضٌ علیه شعر است(شعر را بر آن عرضه کنند تا موزون و ناموزون آن از هم شناخته شود) 🔹تعریف عروض:عروض یکی از اقسام علوم […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا