رفتم اصفهان، برای کار آسان، کَپه گذاشتند سرم، گفتند برو آسمان- ضرب المثل 16

ضرب المثل16 ✨بسم الله الرحمن الرحیمهست کلیدِ درِ گنجِ حکیم✨ 🚶رفتم اصفهان، برای کار آسان،کَپه گذاشتند سرم، گفتند برو آسمان🚀 📖 می‌گویند:… شخصی در كارهای كشاورزی به این و آن كمك می‌كرد و مزد می‌گرفت💰،… شایع شده بود كه در اصفهان كار آسان و پر درآمد زیاد است.🚶آن مرد كه از كار كردن در مزرعه […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا