زاغ سیاه کسی را چوب زدن -ضرب المثل ۸

🍯 ضرب العسل ۸ 🍯 🌸بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🌑زاغ سیاه کسی را چوب زدن🌑 🌈در قدیم برای درست کردن رنگ از نوعی نمک به نام زاج استفاده می‌کردند که انواع سیاه، سبز، سفید و غیره داشت. 🌑 زاغ به جای کلمه زاج به کار برده می‌شد. زاغ سیاه بیشتر […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا