پرتو آبی – Blue Beam چیست؟

پرتو آبی – Blue Beam چیست؟ پروژه پرتو آبی یا بلو بیم پروژه پرتو آبی یک سلاح و تکنولوژی برای ایجاد تصاویر مجازی، صداهای مختلف، ایجاد فرکانس ها و امواج مرگبار و زلزله مصنوعی است که توسط سازمان فضایی ناسا،خاندان سلطنتی،خانواده های راثچایلد و راکفلر حمایت و از لحاظ مالی تامین میشود.پروژه پرتو آبی به […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا