شتر دیدی ندیدی -ضرب المثل ۱۱

🍯ضرب العسل ۱۱🍯 🦋بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🦋 🐫شتر دیدی ندیدی 🐫 🐪ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍ به دﻧﺒﺎﻝ ﺷﺘﺮﺵ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ( به گفته ای این پسر را بوعلی سینا دانسته اند). ﺳﺮﺍﻍ ﺷﺘﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺖ . 👳‍♀ﭘﺴﺮ پرسید : ﺷﺘﺮ تو ﯾﮏ ﭼﺸﻤﺶ ﮐﻮﺭ […]

جواب ابلهان خاموشی است – ضرب المثل ۱۰

🍯ضرب العسل ۱۰🍯 🌺بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌺 جواب ابلهان خاموشی است🔇 🕯📜ابوعلی سینا در سفر بود. در هنگام عبور از شهری،جلوی قهوه خانه ای اسبش را بر درختی بست و مقداری کاه و یونجه جلوی اسبش ریخت، خودش هم بر روی تخت جلوی قهوه خانه نشست تا غذایی بخورد… خر […]

زیرآب زدن – ضرب المثل ۹

🍯ضرب العسل ۹🍯 💐بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدِ درِ گنجِ حکیم💐 📜ریشه “زیرآب زدن”🌊 زیرآب، در خانه های قدیمی ‌تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب ، تصفیه شده نبود معنی داشت⁉️ زیرآب در انتهای مخزن آب خانه ها بوده که برای خالی کردن آب، آن را باز می‌کردند… … این […]

زاغ سیاه کسی را چوب زدن -ضرب المثل ۸

🍯 ضرب العسل ۸ 🍯 🌸بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🌑زاغ سیاه کسی را چوب زدن🌑 🌈در قدیم برای درست کردن رنگ از نوعی نمک به نام زاج استفاده می‌کردند که انواع سیاه، سبز، سفید و غیره داشت. 🌑 زاغ به جای کلمه زاج به کار برده می‌شد. زاغ سیاه بیشتر […]

ماست ها را کیسه کردند- ضرب المثل 7

🍯 ضرب العسل ۷ 🍯 🌸بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 😧ماست ها را کیسه کردند😧 👑به مختارالسلطنه گفتند که ماست در تهران خیلی گران شده است. فرمان داد تا ارزان کنند. پس از چندی، ناشناس به یکی از دکان‌های شهر سر زد و ماست خواست. 👤ماست فروش که او را نشناخته […]

جنگِ زرگری – ضرب المثل 5

🍯ضرب العسل ۵🍯 بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 👊جنگِ زرگری👊 💎در روزگاران قدیم، هر گاه مشتریِ توانگری وارد بعضی از دکان‌های زرگری می‌شد و از کم و کیف و عیار و بهای جواهر پرسشی می‌کرد، زرگر، بی درنگ بهای جواهر مورد پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعلام می‌کرد و به […]

مثنوی هفتاد من – ضرب المثل 4

🍯ضرب العسل ۴🍯 بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 📚مثنوی هفتاد «من»📚 بی‌شک بسیاری از شما ضرب‌المثل «مثنوی هفتاد من» را بارها به گوش شنیده‌اید. در نخستین برخورد این ‌طور که از نامش برمی‌آید معنای عملی سخت و سنگینی را به ذهن متبادر می‌کند اما در واقع کنایه از طولانی بودن داستان یا […]

آب خنک – ضرب المثل 3

🍯ضرب العسل ۳🍯 🔑بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🔑 💧آب خنک💦 ⛄️درزمان قديم که يخچال نبود، خنك‌ترين آب قنات در تهران، قناتى بود كه بعدها زندان قصر در آن ساخته و بنا شد.⛓⚖ بعد از آن، هركس به زندان می‌افتاد، می‌گفتند رفته آب خنك بخوره.⚖و اين اصطلاح بعدها شامل همه زندانی‌هایی شد […]

شیرِآب – ضرب المثل 2

بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🦁شیرِآب🚰 چرا به لوله ای که آب از آن بیرون می آید، می گوییم “شیر”؟ در سال های نه چندان، دور در ایران؛تنها دوشهر بیرجند و تبریز آب لوله کشی داشتند که آن صنعت را از روسیه به امانت برده بودند. و در کلان شهری مثل تهران […]

جور کسی را کشیدن – ضرب المثل 1

🔑بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 🔑 🍯ضرب العسل ۱ 🍯 ♦جور کسی را کشیدن: این ضرب المثل به آیین شرابخواری در حضور پادشاه در دوران ساسانیان، برمی گردد. در آن زمان پیمانه‌های ظریف و زیبایی از شاخ گاو یا بزکوهی درست می‌کردند که چون پایه نداشته است کسی نمی‌توانسته آن را روی […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا