سید محمد علی علوی (ع۰الفت)- شاعر

آسمان تا دور دست ، وسعت خاموش آسمانمن هستم و ستاره و آغوش آسماناینجا شهاب سنگ ترین قلب را شکستدر انتهای گرم و سیه پوش آسمانچشمان و بغض و گریه تو وقت ریختنرنگین کمان ابروی منقوش آسمانخاکستر کبود درختان سوختهسر می کشد به سینه پر جوش آسمانوقت غروب سرخی رویت چه دیدنی ستدر قاب خون […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا