دکتر موسی الرضا امین زارعین – متکلم وفیلسوف

هوالقادر دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد سال 1338قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی در تاریخ 23/04/1358در گناباد،دانشجوی فنی مهندسی در گرگان. اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد) درسال 1388. موسس جامعه معلولین سامان سبزوار. رییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی.عضو هیئت […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا