ماست ها را کیسه کردند- ضرب المثل 7

🍯 ضرب العسل ۷ 🍯 🌸بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 😧ماست ها را کیسه کردند😧 👑به مختارالسلطنه گفتند که ماست در تهران خیلی گران شده است. فرمان داد تا ارزان کنند. پس از چندی، ناشناس به یکی از دکان‌های شهر سر زد و ماست خواست. 👤ماست فروش که او را نشناخته […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا