مثنوی هفتاد من – ضرب المثل 4

🍯ضرب العسل ۴🍯 بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم 📚مثنوی هفتاد «من»📚 بی‌شک بسیاری از شما ضرب‌المثل «مثنوی هفتاد من» را بارها به گوش شنیده‌اید. در نخستین برخورد این ‌طور که از نامش برمی‌آید معنای عملی سخت و سنگینی را به ذهن متبادر می‌کند اما در واقع کنایه از طولانی بودن داستان یا […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا