واکاوی واژگان/ نام + پسوند اسب

🦋بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید در گنج حکیم🦋 واکاوی واژگاننام+ پسوند اسب 🟨گرشاسب:(دارنده اسب لاغر)گرشاسب از پهلوانان مقدم شاهنامه بوده و در زمان فریدون از او در کنار معدود پهلوانانی چون شاپور، سام‌نریمان و قارن‌رزم‌زن یاد می‌گردد. ⬛️ تَهماسب/ طهماسب:(دارنده اسب قوی)یکی از معدود نام‌ها در حماسه شاهنامه است که توسط یک سلسلهٔ اسلامی مستقر […]

گونه های «و»- انواع «واو»

گونه های «و»- انواع «واو» https://adabkhane.com 1.واو پیوند (ربط): واو ربط، پیوندی هم‌پایه‌ساز است که بین دو جمله می‌آید و آن ها را به هم ربط می دهد. مثال: من به کتاب فروشی رفتم و کتاب خریدم. مثالی دیگر:آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.(تاریخ جهان گشای جوینی در توصیف حمله […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا