می بایست وقتی که من نی می زدم به رقص آمده باشید – ضرب المثل25

 ضرب المثل25 بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درِ گنجِ حکیم ضرب المثلی کهن: می بایست وقتی که من نی می زدم به رقص آمده باشید https://adabkhane.com/ ❇کوروش بزرگ، درخواست یونانیان را با ضرب المثل جالبی پاسخ داد. بعداز فتح سارد و هنگامی که کوروش در سارد بود یونانیان سفیری نزد او فرستادند و تقاضا […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا