عروض و قافیه 2

📖آشنایی با عروض و قافیه ۲ 🌸بسم‌الله الرحمن الرحیمهست کلید درِ گنجِ حکیم🌸 🔶کلیات۲ 🔹انواع وزن در زبان‌های گوناگون:۱- وزن هجایی/ عددی (Numerical)وزن اشعار فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی از این‌گونه است. در آن فقط تساوی تعداد هجاهای هر مصراع معتبر است. مانند اشعار فرانسوی و ژاپنی. شعر زیر از شاعر نوآور ایرانی ابوالقاسم لاهوتی تلاشی است برای ایجاد شعر […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا