پاچه خواری/ پاچه‌خاری – ضرب المثل ۱۵

🍯ضرب المثل ۱۵ 🍯 ❣بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدِ درِ گنجِ حکیم ❣ 👌پاچه خواری- پاچه‌خاری حکمت های نهفته در کله پاچه! 🍵نقل میکنند که روزی سفره ای گسترانیده و کله پاچه ای بیاوردند. 👑 سلطان فرمود: در این کله پاچه اندرزها نهفته است. 🍲سپس لقمه نانی برداشت و یک راست ” مغز ” […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا