آیا اثبات چهارده معصوم(ع) با قرآن به یاری حروف و اعداد درست است یا تنها نگاهی استحسانی است؟

اِسْتِحْسان‌، اصطلاحی‌ برای‌ روشی‌ از روش‌های‌ اجتهادی‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ که‌ غالباً در عرض‌ قیاس‌ مطرح‌ شده و در علم اصول مباحث حجّت به مناسبت از آن سخن رفته است. در حجیّت و عدم حجیّت استحسان میان اهل سنّت اختلاف است، امّا فقیهان شیعه امامیّه به اتّفاق، آن را حجّت نمی‌دانند، مگر آن که […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا