گنه کرد در بلخ آهنگری/به شوشتر زدند گردن مسگری – ضرب المثل۳۰

ضرب المثل۳۰ بسم الله الرحمن الرحیم  هست کلید درِ گنجِ حکیم گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری گردن زدن مسگر ✳در روزگاری دور آهنگری در بلخ (شمال خراسان)می زیست که مثل همه ی آهنگران داستان های ایرانی، چوب لای چرخ حاکم وقت می گذاشت.  او بجز آهن و آتش و […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا