یاسرحجازی – شاعر

جیب دلم پر از هوس عاشقانه هاستگرمای دستهای نجیب تو پس کجاست؟ دوران پادشاهی عقلم به سر رسیدعشقت شبیه لشگر نادر جهانگشاست شیراز واره های تنت غرق بوی گلپشت حصار پیرهنت باغ دلگشاست از واژه ها توقع وصف تو کاهلی استتشبیه چشمهات خودش عین افتراست عقلم به حل مسئله ات قد نمی دهدواضح ترین معادله […]

کلمه مورد نظر را تایپ کنید و کلید اینتر را بفشارید در غیر اینصورت با دکمه Esc خارج شوید.

بازگشت به بالا